İSTRADE 2018

•İSTRADE 2018: 3. Enerji Ticareti ve Tedariği zirvesi 9-10 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Pegi Teknik’in sponsor olarak yer aldığı etkinlik, konferans ve oturumlarıyla sektörün katılımcılarını bir araya getirdi.